تبلیغات
عاشقانه - باز باران و شانه ای لرزان

عاشقانه

باز باران و شانه ای لرزان
زیر بارانم و تماشاییست
چشم من گریه کرده ، طوفانیست

قطره قطره چکیدمت ، دیدی ؟
دور و اطراف من چه غوغاییست ؟

چند متری پیاده رو اینجا
مابقی ابر های بارانیست

در خیابان منم و تنهایی
زیر باران ... منم ... و تنهاییست

دو قدم من دو قطره ای باران
« و صدای کسی که » اینجا نیست

« و صدای تویی که می رفتی »
و ندیدی دلم فقط راضیست

که تو لیلای من شوی – یک آن –
تا ببینی جنون من « آنیست »

چشم تو حال مبهمی دارد*

__________________

-* حال مبهم : نماد بیزاریست

قطره قطره ، دو قطره ای اینجا
باز باران به صورتم جاریست

باز باران و شانه ای لرزان
نوبت گریه های طولانیست


[ چهارشنبه 29 خرداد 1392 ] [ 07:31 ] [ ] [ نظرات() ]